ประชาสัมพันธ์ 1533

เรื่อง การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่

ตามที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการจัดสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว โดยจะหมดอายุสัญญากรมธรรม์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น ในการนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์  ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานสำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทำประกันฯ โดยทำบัญชีรายชื่อ เป็น 3 ชุด ส่งจังหวัด 2 ชุด เพื่อรวบรวมบัญชีรายชื่อพร้อมเงินเบี้ยประกันฯ ส่งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสวัสดิการ โทรศัพท์. 044-143072

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment