ประชาสัมพันธ์ 1539

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ เรื่อง New Normal with Peace : Meditatin for peace and Sustainable Development (ฐานชีวิตใหม่ กับสันติภาพ : สมาธิ เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. 2563-2564

ด้วยกรมการศาสนา กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง New Normal with Peace : Meditatin for peace and Sustainable Development (ฐานชีวิตใหม่ กับสันติภาพ : สมาธิ เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. 2563-2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นความสำคัญของการปฏิบัติสมาธิ (Meditation) ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกสมาธิ ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ของเชิญท่านประชาสัมพันธ์และแจ้งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์. 0-4451-1963 ต่อ 113 ว่าที่พันตรีอัครเดช สินมาก 08-1931-8418

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment