คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์
ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรสายงานการสอน ภายใต้การกำกับของสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รหัสหลักสูตร 628182011-003

“การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 3โดย รศ.บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูรายละเอียดได้ที่ https://abloc.in

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

Leave a Comment