วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้
1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ชั้น 1 อาคาร 31
2. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เวลา 10.00 น. ณ วัดไตรรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2020

Leave a Comment