วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020

Leave a Comment