วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม “เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการอบรมโปรแกรมจำลองการทำงานแบบ ๓ มิติ” ในระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020

Leave a Comment