ประชาสัมพันธ์ การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมเขียนเรียงความ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”

– นักศึกษาในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มีความสนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเขียนเรียงความส่ง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 36 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-041-554– ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/nanmee4edusrru

Leave a Comment