ประชาสัมพันธ์ 2279

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดังนี้

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนสื่อสารองค์กร โทรศัพท์. 0-2141-1300

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment