ประชาสัมพันธ์ 2280

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมธานี ได้กำหนดทอดผ้ากฐินสามัคคี พุทธศักราช 2563 ไปทอดถวาย ณ วัดหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมธานี มีความประสงค์บอกบุญมายังท่าน และผู้มีจิตศรัทธาในหน่วยงานร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยมาทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  “กฐินมหาวิทยาลัยปทุมธานี” สาขาตลาดพูนทรัพย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-0-50843-0 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน โทรศัพท์. 0-2979-6999 ต่อ 120,121

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment