ประชาสัมพันธ์ 2291

เรื่อง ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้านภัยแล้ง

เนื่องด้วยวัดดอนหอพัฒนาราม บ้านดอนหอ เป็นเพียงวัดเล็กๆ มีบริเวณพื้นที่ล้อมด้วยภูเขา ตั้งอยู่ในชนบท ถิ่นทุระกันดาร มีความแห้งแล้งมาก ฝนไม่ค่อยตกตามฤดูกาล ทำให้ประสบปัญหาเรื่องน้ำ บางวันน้ำไม่ไหล ประกอบชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาร่วมกัน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคใช้สอย และด้วยความตั้งใจอันมั่นคงของหลวงตาทำให้ชาวบ้านมอบปัจจัยกองทุน เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้าง เพื่อเตรียมทำการขุดเจาะบาดาล จึงได้ดำเนินการโดยมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ แต่งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ท้ายนี้หลวงตาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ และชาวบ้านดอนหอทุกท่าน จึงขอร่วมบริจาคทุนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ สามารถเข้าร่วมโครงการและบริจาคได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภูหลวง ชื่อบัญชี วัดดอนหอพัฒนาราม สมุดเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 011332277994 และธนาคารออมสิน สาขาวังสะพุง ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี พระประดิษฐ์  ธีรปัญโญ (ดวงศรี) บัญชีเลขที่  020241656667 หรือส่งบริจาคทางธนาณัติในนามวัดดอนหอ บ้านดอนหอ ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42230 โทรศัพท์. 063-0196289

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment