ประชาสัมพันธ์ 2292

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 11  ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะบูรณะพัฒนาวัด บำรุงสงฆ์และเป็นค่าใช้จ่ายของวัด มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ตามกำลังศรัทธา เพื่อนำปัจจัยไปสมทบบูรณะพัฒนาวัดดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินเข้าร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ชื่อบัญชี เงินบริจาคกฐิน ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 322-5-44992-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินมายัง งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ โทรศัพท์. 0-3527-6555 ต่อ 1335 หรือทางอีเมล์ asset.aru@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment