ประชาสัมพันธ์ 3173

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ควบคุม ปฏิบัติการและบำรุงรักษา”

ด้วยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดให้มีสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ควบคุม ปฏิบัติการและบำรุงรักษา”ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประสานงาน IEEE PES บริษัทเทคโนโลยี มีเดีย จำกัด โทรศัพท์. 0-2354-5333 ต่อ 500 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

 

Leave a Comment