วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1. เพื่อแสดงความยินดี กับท่านอธิบดี ในการดำรงตำแหน่ง อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ นำโดย ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน เข้าแสดงความยินดีและเข้ารับโอวาทจากท่านอธิการบดี ในฐานะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ เป็นที่ปรึกษาครู และนักเรียน ในการเข้าร่วมประกวดงานสิ่งประดิษฐ์ Kaohsiung international Invention & Design EXPO 2202 ในนามตัวแทนประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษา ที่ ประเทศใต้หวัน
3. นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจารย์วิทยาคาร แสดงความยินดีกับท่านอธิบดี ในการดำรงตำแหน่ง อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31

Leave a Comment