23 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการในการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม