27 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีและบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายความอุปถัมภ์ภัตตาหารเพล ในโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment