วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.ผู้บริหาร ,คณาจารย์, บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมเดินทางไปทอดกฐิน
สามัคคี ณ วัดสว่างอรุณ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำอ้อม ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประธานทอดกฐินในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับยอกกฐิน ๒๔๔,๗๒๘ บาท

รูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment