วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ นายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018

Leave a Comment