งานประกวดดาว – เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

Prince&princess
Surindra Rajabhat University
Industrial Technology Stars Contest

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานประกวดดาว – เดือน ประจำปีการศึกษา 2561Prince&princessSurindra Rajabhat UniversityIndustrial Technology Stars…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สร. เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

Leave a Comment