นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ทุกคน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะเข้าร่วมซ้อม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั้งที่ 6” บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา13:00 น.

 

 

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สร. เมื่อ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018

Leave a Comment