27 ก.ย. 61 เวลา 9.00น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานที่ประชุม นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดี พร้อม บุคลากรสายสนับสนุน เข้าประชุมหารือแบ่งหน้าที่ ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร โครงการ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2018

Leave a Comment