วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาทักษะความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยรองศาสจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานประชุม

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment