คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมออกประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในงาน “สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน” วันที่ 8 กันยายน 2560

 

Leave a Comment