วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ประทุม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกราม พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี เรื่องการออกแบบและประยุกต์การใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ประทุม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกราม พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment