ข่าว 3033

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 โดยมีค่าลงทะเบียน 3,900 ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 09-08867372

E-mail:training.su2016@gmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment