ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา ๒๕๖๒”

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment