ประชาสัมพันธ์ 3049

เรื่อง งานสัมมนา Pearson Day 2019

เนื่องด้วย บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการศึกษาระดับโลก และได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษ (English Language Teaching ELT) อีกทั้ง เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการหลักสูตรนานาชาติ ได้จัดงานสัมมนา Pearson Day 2019 ในหัวข้อ From the Classroom to the World : Progression, Mobility, Internationaization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล GSE (Global Scales of English) กำหนัดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Convention C ชั้น 1 โรงแรม แอมบาสชาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายละเอียดแบบตอบรับได้ที่ http://www.cvent.com/d/cyqvzv ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment