ประชาสัมพันธ์ 3059

เรื่อง ขอให้สถาบันช่วยสนับสนุน เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ ปรับพฤติกรรมการเล่นมือถือ เป็นสนุกกับการบริหารห้างออนไลน์

เนื่องด้วยบริษัท SHOPPING 5555 จำกัด ได้จัด แข่งขันประกวด หัวข้อ ปรับพฤติกรรมการเล่นมือถือ เป็นสนุกกับการบริหารห้างออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ประสบการณ์ เกิดทักษะในเรื่อง IT อินเทอร์เน็ต AI ควบคู่ความสามารถในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ มีวิชาติดตัวที่ใช้งานได้จริงๆ ไม่ใช่ทฤษฎี ปรับเปลี่ยนการเล่นมือถือในปัจจุบันมาเป็นเศรษฐกิจมาเป็นอาชีพที่มั่นคง เรียกว่า ตั้งตัวได้ก่อนจบ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนทำเอง ทำจริง ขายได้จริง โดยนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวิชัย  สิริหิรัญสกุล ผู้จัดการทั่วไป โทรศัพท์. 085-1452484

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment