ประชาสัมพันธ์ 3200

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

ด้วยวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อก่อสร้างเสนาสนะวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยสามารถส่งเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วัดมหาจุฬาฯ อยุธยา เลขที่บัญชี 056-2-23973-1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินถึงฝ่ายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ E-mail:mahachulatemple@gmail.com โทรศัพท์ 035-248000 โทรศัพท์มือถือ 093-1536159

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment