ประชาสัมพันธ์ 3210

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ วัดเทพประทาน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งให้ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 0-4451-2039

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment