ประชาสัมพันธ์ 3239

เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.surinlocal.go.thและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์ deinwingsurin และเฟสบุ๊ค สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment