ประชาสัมพันธ์ 3248

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 อัญเชิญถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  ตามวัน และเวลาดังกล่าว งานธุรการ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์. 0-4221-1040-59 ต่อ 1712,1118

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment