สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ขอขอบพระคุณท่านจักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในกิจกรรมโครงการออกค่ายอบรมและพัฒนา ชมรมนักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

 

 

โพสต์โดย จักราวุธ สิทธิพรมมา เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020

Leave a Comment