สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จัดโครงการ”การศึกษาดูงานและอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ”โดยรับฟังการบรรยายจาก 3 หน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
27 กุมภาพันธ์ 2563

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020

Leave a Comment