ประชาสัมพันธ์ 1577

เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563                 ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใช้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มานำเสนอเป็นผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และ 2. ระดับประชาชนทั่วไป โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 09-8001-9660 ติดตามการประกวดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ DigiFam Awards และเว็บไซต์ www.crahdfamily.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment