ประชาสัมพันธ์  1663

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัล (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptulizing Higher Education to Cope With The Disruptve Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสสร กนิษฐสุต โทรศัพท์. 02-661-7750 ต่อ 221,222 และ 223 อีเมล์ pimphatsara@absolutealliances.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aprilseries.com จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2020

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

 

Leave a Comment