ขอแสดงความยินดียิ่ง
ทีมงานสายแข็งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในวันที่ 18 ก.ค. 2563 ท่านสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ สพม.33 , นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผอ.รร.จารย์วิทยาคาร และนายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผอ.รร.จอมพระประชาสรรค์ มอบโล่เกียรติคุณให้กับ รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ, รศ.ดร.ชูชาติ พยอม, ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ , อ.เอกราช นาคนวล, นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และ นายวัชระ แหวนเงิน อาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ทีมงานสายแข็งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด

ข้อมูลข่าว : อ.ศุภชัย แก้วจันทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020

Leave a Comment