ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment