ประชาสัมพันธ์ 2323

เรื่อง ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปถวาย ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ และโปรดส่งปัจจัย โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี กองทุนกฐินพระราชทาน เลขที่บัญชี 147-1-03762-2 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ส่งหลักฐานการโอนไปที่กองคลัง โทรสารหมายเลข 02-9829751 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์. 02-5047094

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment