ประชาสัมพันธ์ 2348

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดป่าหนองยาง  บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยฯ จึงขอบอกบุญมายังท่านร่วมบริจาคปัจจัยองค์กฐินสามัคคีในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา หรือโอนบัญชีเงินบริจาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 476-0-21834-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยก ม.มหาสารคาม หรือนำไปมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมสมโภชองค์กฐิน ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และร่วมพิธีทอดถวายองค์กฐินในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-11.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทรศัพท์.  0-4372-2118-9 ต่อ 324

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment