วันที่ 29/10/63 : คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้ง 6 คณะ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2654 3 ณ โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
——–
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
เว็บไซต์คณะ indus.srru.ac.th 👏👏

Leave a Comment