มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมด้วยคณะทั้ง 6 คณะ
ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเมืองสุรินทร์
——–
มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
เว็บไซต์คณะ indus.srru.ac.th 👏👏

Leave a Comment