ติดตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ สร้างอาชีพทอผ้านารุ่ง 🌿
1 ธ.ค. 63 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ในโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมตำบลนารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Leave a Comment