รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน ในการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รายละเอียด ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2563 ณ ต.ปราสาททนง และ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท สุรินทร์
30 พฤศจิกายน 2563 ณ ต.โคกสะอาด และ ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
1 ธันวาคม 2563 ณ ต.ณรงค์ และ ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

Leave a Comment