ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment