ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน หลังที่มติ ครม. กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยเลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธ.ค. 2563 ไปหยุดชดเชยในวันที่ 11 ธ.ค. 2563 เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. 2563

Leave a Comment