คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อชัยชาญ ธานี บิดาของ นางสาวรัติยา ธานี อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment