โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น ๓ อาคาร ๓๖ วิทยากร 1. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร 2. รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment