📣📣 นัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอนัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.50 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

▶ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 น. และขอให้พกบัตรนักศึกษามาเช็คกิจกรรมด้วย

☎ สอบถามเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร12) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 04471 0047 ต่อ 1000, 0 4404 1542

Leave a Comment