คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Comment