คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส ปี 2563 โดยกลุ่มนักศึกษา “ทีมเฟืองอินทนิล” ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่า สร้างรายได้ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2563 ณ บ้านโคกเสาร์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

Leave a Comment